Örömhír Evangéliumi gyermeklap

Örömhír Evangéliumi gyermeklap
Logó

2018. január 31., szerda

Jézus Krisztus földi hazája 2


 Milyen csoportokból állt a lakosság?

Gondolkoztál már azon, milyen lehetett az élet 2000 évvel ezelőtt, amikor az Úr Jézus Izráel országában élt?
Ma azt látod, hogy az emberek nagyon különfélék. Az egyik gyermeknek nagyon gazdagok a szülei, autóval hozzák az iskolába, és mindig jó cuccokban jár. A másik meg örül, ha tudnak neki tízórait csomagolni otthon. Az utcán látsz kéregető embereket, mindenféle árusokat, vagy vakokat, akik fehér bottal járnak.
Nem volt ez másképpen az Úr Jézus idejében sem. Sokszor látjuk Őt olyan emberek közelében, akiket a társadalom megvetett. Jézus nagy szeretettel fordult a beteg, sánta, vak és siket emberekhez. Úgy segített rajtuk nemegyszer, hogy meggyógyította őket. Így például a vak Bartimeusnak, miután Jézus visszaadta a látását, nem kellett többé koldulnia.
Akkor az asszonyokat nem sokra becsülték, akárcsak a gyermekeket, siketeket, vakokat és a rabszolgákat. Jézus
szakított a zsidó szokással: őt asszonyok is kísérték útjain.
A vámszedőket is lenézték a zsidók, mert az idegen, római megszállókat szolgálták ki. Sokszor be is csapták az embereket azzal, hogy több vámot kértek, mint amennyi jogos lett volna. Jézus azonban nem vetette meg őket, sőt tanítványai közé hívta meg egyiküket, Mátét (Lévit). Amikor a vámszedők és bűnösök meghívták Őt, elment a házukba és velük együtt evett.
A farizeusoknak, akik főleg az írástudók közül kerültek ki, ez sehogy sem tetszett. Ők voltak a kiváltságosak, akik ismerték Isten törvényét, és magukat különbeknek tartották a többi embernél.
Hasonlóképpen a papok is magasan hordták az orrukat. Az Úr Jézus velük is szóba állt, de ők nem igazán hallgattak Őrá, sőt újabb meg újabb indokokat kerestek arra, hogy félretegyék Őt az útból. Nem hitték, hogy Ő a megígért Messiás, és féltették tőle hatalmukat.
Néhány írástudó és rabbi a szegény réteghez tartozott, mert nekik tiltva volt, hogy munkájukért fizetést vegyenek fel. Ezért sokan kézművességből tartották el magukat.
Némelyek kereskedéssel foglalkoztak, mások mindenféle kézműves munkát végeztek. Az Úr Jézus nevelőapja, József például ács volt. A Genezáret-tó partján nagyon sokan halászatból éltek.
A végére hagytam a pásztorokat. Őket aztán senki nem tisztelte. Piszkosak voltak, birkaszaguk volt. Pfúj! Isten azonban egészen másképpen tekintett rájuk: ők voltak az elsők, akiknek angyal hirdette, hogy megszületett a Megváltó.

Előd Erika

A cikk az Örömhír 2015/2 8.oldalán található

Ha szeretnéd megrendelni a folyóiratot ide kattints, ha írni, vagy rajzot akarsz beküldeni, akkor erre az e-mail címre lehet: szilvia.tams@gmail.com

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése