Örömhír Evangéliumi gyermeklap

Örömhír Evangéliumi gyermeklap
Logó

2020. március 27., péntek

Megjelent 2020 első száma

Megjelent az Örömhír újság idei 1. száma.
Megvásárolható 550 Ft-os áron sok gyülekezetben, péceli székházunkban (Nyírfa u. 1. Tel: 06 28 547 960) vagy megrendelhető Tamás Szilviánál

Tel.: +36-1/362-4403
E-mail: oromhir@visz.org
http://oromhir.visz.org

2018. december 5., szerda

Én vagyok az élet kenyere

Képtalálat a következÅ‘re: „kenyér”„Jézus azt mondta nekik: „Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg” János 6:35.
Ha a kenyérre gondolsz, milyen jelzőt tennél elé? Vajas, sajtos, szalámis, pirított, lekváros? Ma sok boltban éjjel-nappal olcsón vásárolhatsz kenyeret. Ez nem mindig volt így.
Jézus korában, ha szárazság volt, vagy ha a sáska mindent letarolt, az emberek a kenyér hiányában éhen is halhattak. Sokszor külföldre menekültek az éhség elől. A kenyér az életet jelentette.


Isten nemcsak a testi életünkről gondoskodik, hanem lelkünk éhségét is csillapítani akarja. Jézus, az „élet kenyere” azért jött közénk, mert szükségünk van a bűneink bocsánatára, hogy örök életünk lehessen. Nélküle nincs reményünk az örök életre. Jézus mondta: „aki énhozzám jön, nem éhezik meg”. Téged is vár, hogy imádságban, bűnbánattal és hittel hozzá fordulj.


                                                                     Draskóczy Gábor

2018. november 14., szerda

Lelki fegyverzet 2.


Mi a megigazulás páncélja?

„Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben” (Efezus 6:11).
Harc közben minden katona a szívét próbálja védelmezni legjobban. Isten gyermekeként neked is óvnod kell a szívedet. Ezért kaptad Istentől a megigazulás páncélját. Itt nem arra a szervedre gondolunk, amely a testedben dobog és életben tart. A szív a Bibliában az érzelmeidet, gondolatvilágodat, a te egész valódat jelenti.
A megigazulás nehéz és fontos szó. Azt jelenti, hogy valaki Isten előtt igaz, vagyis Isten Jézusért igaznak látja. Egyikünkről sem lehet elmondani, hogy mindig tökéletesek és igazak lennénk, ám Isten úgy tekint mindenkire, aki rábízta életét Jézusra, mint Megváltójára, mintha tökéletes volna. Téged is az Ő tökéletes Fián, Jézuson keresztül néz, aki meghalt a te bűneidért.

Talán a Sátán azzal támad, hogy felidézi a bűneidet. Ezzel azt akarja elhitetni veled, hogy Isten elutasít téged. Amikor a megigazulás páncélját viseled, biztosan tudhatod, hogy a Sátán hazudik, hiszen Isten Jézusért elfogadott: „megigazultunk hit által” (Róma 5:1).
Amikor ezt tudatosítod magadban, és igaz emberként is akarsz élni, magadra öltöd a megigazulás páncélját. A helyes, igaz élet úgy óv, mint egy páncél. Ahhoz azonban csak Isten adhat erőt, hogy mindenhez és mindenkihez helyesen viszonyulj és mindenkor helyesen is cselekedj.
„Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett” (Efezus 4:24).
Hogyan használod a megigazulás páncélját? Válasz (Katt ide)
Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm a megigazulás páncélját, mert emlékezhetem arra, hogy Jézusért
igaznak fogadtál el. Segíts eszerint élnem! Jézus nevében. Ámen.

A cikk az Örömhír 2016/2 7.oldalán található


Ha szeretnéd megrendelni a folyóiratot ide kattints, ha írni, vagy rajzot akarsz beküldeni, akkor erre az e-mail címre lehet: szilvia.tams@gmail.com

2018. november 6., kedd

Lelki fegyverzet 1.


 „Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel
szemben” (Efezus 6,11).
Ha te már bűnbánattal és hittel elfogadtad az Úr Jézust Megváltódnak, Isten gyermeke lettél, és Isten  védőfegyverzettel látott el, hogy védeni tudd magadat a Sátántól és az ő támadásaitól. A fegyverzet és a védőfelszerelés azonban csak akkor segít, ha használod is. Az újság idei számaiban a fegyverzet részeiről és használatukról olvashattok.
Az Istentől kapott fegyverzet egyik része az „igazságszeretet öve”.
Ez segít ragaszkodnod az gazsághoz és alkalmaznod is azt az életedben, hogy a Sátán hazugságai ne tudjanak megtéveszteni. Hogyan használhatod az gazságszeretet övét? Kétféleképpen.
Először akkor használod, amikor tanulmányozod Isten Igéjét, és megpróbálsz minél több részt kívülről is megtanulni. Ehhez nyújt segítséget a rendszeres bibliaolvasás és ez a gyermeklap is. Azok az igazságok, amelyeket Isten Igéjéből megtanulsz, megerősítenek, amikor a Sátán arra akar rávenni, hogy kételkedj Istenben.

Másodszor akkor használod az igazságszeretet övét, ha mindig, minden körülmények között az igazságot képviseled, vagyis igazat mondasz és kiállsz a Biblia tanítása mellett.
A Sátánt úgy is nevezi a Biblia, hogy „a hazugság atyja”. Ő nagyon örül, ha eltérsz az igazságtól, például egy icipicit füllentesz vagy hallgatsz, amikor valaki ellentmond a Bibliának. Csak Isten segíthet észben tartanod, hogy mindennap használd az igazságszeretet övét.
Egy kis teszt: töltsd ki ezt a kérdőívet


A cikk az Örömhír 2016/1 7.oldalán található


Ha szeretnéd megrendelni a folyóiratot ide kattints, ha írni, vagy rajzot akarsz beküldeni, akkor erre az e-mail címre lehet: szilvia.tams@gmail.com

2018. február 22., csütörtök

Hála a szülőföldért

 „Mindenért hálát adjatok,
mert ez az Isten akarata ...
a ti javatokra” (1Thesszalonika 5,18).

 Milyen a hangulatod, amikor morogsz, zsörtölődsz, durcás­kodsz, elégedetlenkedsz? Ilyenkor biztosan nem tudsz moso­lyogni, örülni, nevetni, énekelni. Isten a te javadra azt sze­retné, ha a szíved hálás lenne mindazért, amivel Ő – sokszor a szüleiden keresztül – megajándékoz.
Idén minden Örömhírben egy fontos témára irányítjuk a figyelmedet. Gyakorold magad naponta a hálaadásban!


Talán tanultátok már az iskolában, hogy a magyarok hogyan jöttek be Árpád vezeté­sével a Kárpát-medencébe. Azt azonban nem hangsúlyozzák a történelemkönyvek, hogy Isten az, aki meghatározza szülőföl­dünk határait. A Bibliában így olvashatsz erről: Isten „az egész emberi nemzetsé­get is egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén; meghatározta elren­delt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent” (ApCsel 17,26).
Isten tehát nemcsak szülőföldünk hatá­rát határozta meg és azt, hogy meddig bir­tokolhatjuk ezt a földet, hanem egy célt is tűzött elénk: Keressük az Istent!
Kölcsey Ferenc is hitte ezt, ezért írja a Himnusz 2. versszakában Istenről:
Őseinket felhozád Kárpát szent bércére, Általad nyert szép hazát Bendegúznak vére.
Az Istentől kapott földet el is lehet veszí­teni, mert meghatározta elrendelt idejüket, meddig birtokolhatják földjüket a népek. Ezt láthatjuk Izráel történetében. Isten megajándékozta őket az Ígéret földjével, de elvette tőlük, amikor sorozatosan ellene lázadtak, nem keresték Őt.
Sajnos történelme folyamán a magyar nép is sokszor fordított hátat Istennek, de mindig voltak közöttük olyanok, akik keresték az Istent, akik Jézust Megváltó­juknak fogadták el és hűségesen követték Őt. Történelmünkben sokszor volt végve­szélyben a hazánk, de Isten eddig mindig megkegyelmezett nekünk.
Hálásak lehetünk azokért a vezetőkért, akik könyörögtek népünk lelki ébredésé­ért, üldözést szenvedtek Krisztusba vetett hitükért, és sokszor életüket áldozták népünk megtartatásáért.
Mit tehetsz te a szülőföldedért?
Adj hálát Istennek:
hazánkért, amelyet tőle kaptunk;
kegyelméért, amellyel – bűneink ellenére – megtartott minket ezen a földön;
azokért, akik hívő szívvel, életük példájá­val sokat tettek azért, hogy megmarad­hassunk szülőföldünkön.

Keresd Istent, fogadd életedbe Jézus Krisz­tust, a Megváltót! Ha befogadtad Őt, segí­teni fog neked abban, hogy neki tetsző éle­tet élj.

Tanulj szorgalmasan, hogy Isten téged is használni tudjon hazád szolgálatában!
Draskóczy Gábor

A cikk az Örömhír 2015/1 3.oldalán található

Ha szeretnéd megrendelni a folyóiratot ide kattints, ha írni, vagy rajzot akarsz beküldeni, akkor erre az e-mail címre lehet: szilvia.tams@gmail.com

2018. január 31., szerda

Jézus Krisztus földi hazája 2


 Milyen csoportokból állt a lakosság?

Gondolkoztál már azon, milyen lehetett az élet 2000 évvel ezelőtt, amikor az Úr Jézus Izráel országában élt?
Ma azt látod, hogy az emberek nagyon különfélék. Az egyik gyermeknek nagyon gazdagok a szülei, autóval hozzák az iskolába, és mindig jó cuccokban jár. A másik meg örül, ha tudnak neki tízórait csomagolni otthon. Az utcán látsz kéregető embereket, mindenféle árusokat, vagy vakokat, akik fehér bottal járnak.
Nem volt ez másképpen az Úr Jézus idejében sem. Sokszor látjuk Őt olyan emberek közelében, akiket a társadalom megvetett. Jézus nagy szeretettel fordult a beteg, sánta, vak és siket emberekhez. Úgy segített rajtuk nemegyszer, hogy meggyógyította őket. Így például a vak Bartimeusnak, miután Jézus visszaadta a látását, nem kellett többé koldulnia.
Akkor az asszonyokat nem sokra becsülték, akárcsak a gyermekeket, siketeket, vakokat és a rabszolgákat. Jézus
szakított a zsidó szokással: őt asszonyok is kísérték útjain.
A vámszedőket is lenézték a zsidók, mert az idegen, római megszállókat szolgálták ki. Sokszor be is csapták az embereket azzal, hogy több vámot kértek, mint amennyi jogos lett volna. Jézus azonban nem vetette meg őket, sőt tanítványai közé hívta meg egyiküket, Mátét (Lévit). Amikor a vámszedők és bűnösök meghívták Őt, elment a házukba és velük együtt evett.
A farizeusoknak, akik főleg az írástudók közül kerültek ki, ez sehogy sem tetszett. Ők voltak a kiváltságosak, akik ismerték Isten törvényét, és magukat különbeknek tartották a többi embernél.
Hasonlóképpen a papok is magasan hordták az orrukat. Az Úr Jézus velük is szóba állt, de ők nem igazán hallgattak Őrá, sőt újabb meg újabb indokokat kerestek arra, hogy félretegyék Őt az útból. Nem hitték, hogy Ő a megígért Messiás, és féltették tőle hatalmukat.
Néhány írástudó és rabbi a szegény réteghez tartozott, mert nekik tiltva volt, hogy munkájukért fizetést vegyenek fel. Ezért sokan kézművességből tartották el magukat.
Némelyek kereskedéssel foglalkoztak, mások mindenféle kézműves munkát végeztek. Az Úr Jézus nevelőapja, József például ács volt. A Genezáret-tó partján nagyon sokan halászatból éltek.
A végére hagytam a pásztorokat. Őket aztán senki nem tisztelte. Piszkosak voltak, birkaszaguk volt. Pfúj! Isten azonban egészen másképpen tekintett rájuk: ők voltak az elsők, akiknek angyal hirdette, hogy megszületett a Megváltó.

Előd Erika

A cikk az Örömhír 2015/2 8.oldalán található

Ha szeretnéd megrendelni a folyóiratot ide kattints, ha írni, vagy rajzot akarsz beküldeni, akkor erre az e-mail címre lehet: szilvia.tams@gmail.com