Örömhír Evangéliumi gyermeklap

Örömhír Evangéliumi gyermeklap
Logó

2018. január 23., kedd

Jézus Krisztus földi hazája 1.

A terület felosztása és földrajza

Újságunk ez évi számaiban mindig találsz majd egy szögletes matricát, amelyet erre a térképalapra ragaszthatsz fel, és év végére szép, színes térképed lesz arról a területről, ahol Jézus élt.
Ma Izrael állam és Palesztina országa osztozik rajta, de sajnos folyamatos háborúzás van közöttük.
Jézus korában ez a terület a Római Birodalom része volt, amelyet hat tartományra osztottak fel. Északon Sziro-Főnícia határolja. Idei, folytatásos történetünknek ez is az egyik helyszíne. Déli részén találod a Karmel-hegyet, ahol Illés próféta mutatta be áldozatát (az Olvasd el, és válaszolj! c. rovat mostani feladataiban foglalkozhatsz a témával).
Dél felé haladva láthatjuk a térképen Galileát: itt van Názáret, ahol Jézus a gyermek- és ifjúko­rát töltötte. Itt kezdte tanítani az embereket Isten országáról.
Következik Samária, amelyet a zsidók inkább elkerültek, mert keverék-nép lakta. Jézus nem tett kerülőt, és itt találkozott a samáriai asszonnyal, aki hitre jutott Jézusban (János 4).
Délre tőle található Júdea Betlehemmel, ahol Jézus született. Nem messze tőle van Jeruzsálem, az ország fővárosa és vallási központja a temp­lommal.
A Jordán-folyó nyugati partján fekszik Dekapolisz, vagy a Tízváros. Jézus itt, a Genezáreti tó közelében levő Gadarában szabadított meg egy ördögtől megkötözött embert.
Északon van még Trachonitisz, Dekapolisztól délre pedig Perea.
Északról délre, egy mély árokban folyik a Jordán folyó, melynek vize táplálja a Genezáreti tavat, és amely délen a Holt-tengerbe ömlik; ennek vízszintje 416 m-rel van a világtenger szintje alatt. Keleten vannak a maga­sabb hegyek. Az ország fel­színe nyugat felé lejt, egé­szen a tenger menti síkságig. Időjárása változatos, a mér­sékelttől a trópusiig több­féle éghajlati terület megta­lálható. Esős téli és száraz nyári időszak váltakozik.
Ebben a rovatunkban sze­retnénk végigkalauzolni az egész területen, hogy megis­merd a Jézus korabeli életet.

Előd Erika

A cikk az Örömhír 2015/1 6.oldalán található

Ha szeretnéd megrendelni a folyóiratot ide kattints, ha írni, vagy rajzot akarsz beküldeni, akkor erre az e-mail címre lehet: szilvia.tams@gmail.com

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése